6 PERTANYAAN AL GHAZALI PADA MURIDNYA

Hari ini marilah kita ikut belajar. Menggali ilmu dari seorang Hujjatul Islam. as-Syech abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghozali. seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang kemampuan berlogikanya diakui oleh dunia bahkan berada satu tingkat di atas para filosof yunani sekelas plato dan aristoteles. Beliau adalah pengarang kitab Ihya’Ulumudin (menghidupakn kembali ilmu2 agama)sebuah referensi yang manjadi pedoman standard dan rujukan utama dalam pembelajaran Islam di seluruh dunia Islam termasuk nusantara. Suatu hari, Imam Al Ghozali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam Al Ghozali mengajukan 6 pertanyaan. Yang bila kita hayati sangat mendalam kandungannya :

Pertanyaan Pertama,"Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?".

Murid-muridnya ada yang menjawab ayah ibu kita, guru, teman, dan kerabat dan sahabat. Kemudian Hujjatul Islam al-Imam Ghozali menjelaskan semua jawaban itu benar. tetapi yang paling dekat dengan kita adalah ajal atau "keMATIan". Sebab itu sudah janji Allah SWT bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati.
Setiap kita pasti akan mendapat cobaan baik kehilangan harta, keluarga bahkan jiwa.masalah kita hanyalah menunggu giliran.kita tidak pernah tahu. Kita ataukah saudara dan orang dekat kita yang akan pergi meninggalkan kita. Semua milik-Nya dan akan kembali padanya. (QS. Al-Baqarah 155-156,
Ali-Imran :185).

Pertanyaan kedua "Apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini?".

Murid -muridnya ada yang menjawab Kutub utara,kutub selatan, bintang-bintang planet pluto. Lalu Imam Ghozali menjelaskan semua jawaban kalian benar. Tapi yang paling benar adalah MASA LALU. Bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Agama.Masa lalu adalah barometer kita untuk melangkah menuju masa depan. Merencanakannya dan malaksanakannya sekuat qudrah yang diberikan oleh Allah SWT. Dan berusaha menjadikan "Today is better than yesterday and tomorrow is better than today". hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini.

Pertanyaan yang ketiga. "Apa yang paling besar di dunia ini?".

Murid-muridnya ada yang menjawah gunung, bumi,dan matahari.
“Semua jawaban itu benar, tapi yang besar sekali adalah HAWA NAFSU (Surah Al A’raf: 179). Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita, jangan sampai nafsu kita membawa ke neraka.”

Pertanyaan keempat adalah, "Apa yang paling berat di dunia ini?".

Ada yang menjawab baja, besi, dan gunung emas dll. Semua jawaban itu benar, kata Imam Ghozali. Tapi yang paling berat adalah "memegang AMANAH" Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah SWT meminta mereka untuk menjadi kalifah (pemimpin) di dunia ini.Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah SWT,sehingga banyak dari manusia masuk ke neraka karena ia tidak bisa memegang amanahnya.(Al Ahzab 72).
dalam ayat Al-Qur’an dikatakan ”inna ALLAH ha ya’murukum an tuadduu ul amaanaata ilaa ahlihaa wa idza hakamtum baynan naasi an tahkumuu bil adli inna ALLAH ha ni’imma yaidhukum bihi inna ALLAH ha kaana samiam basyiro".(AN-NISA :58) . atau dalam mahfudzot dikatakan “kullukum ro’in wakullukum mas ulun an roiyyatihi”

Di keemasan Islam ketika khalifah Umar bin Abd Aziz salah seorang khalifah bani umayyah yang dinobatkan oleh para Ulama sebagai Khalifah Rasyidah yang kelima setelah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. kalimat pertama kali yang keluar dari mulut beliau sesaat beliau tahu bahwa beliau didaulat sebagai khalifah adalah Inna Lillahi wa Inna Ilaihi raji’un….sangat berbeda dibandingkan saudara-saudara kita saat ini yang entah atas nama umat atau pribadi, mereka dengan terang-terangan berlomba menjadi pemangku amanat rakyat..dan sudah menjadi rahasia umum ketika seorang di antara mereka dipercaya oleh Allah menjadi pemimpin dan pengemban amanat, kalimat yang pertama kali terucap dari lisan mereka adalah Al-Hamdulillah tanpa merasa bahwa apa yang diembannya adalah sesuatu yang amat berat dan teramat sulit pertanggungjawabannya di sisi Allah.

Pertanyaan yang ke lima adalah, "Apa yang paling ringan di dunia ini?".

Ada yang menjawab kapas, angin, debu, dan daun-daunan. Semua itu benar kata Imam Ghozali. Tapi yang paling ringan di dunia ini adalah MENINGGALKAN SHOLAT. Gara-gara pekerjaan kita tinggalkan sholat, gara-gara syuro kita tinggalkan sholat. Karena terlena dengan hiburan, nonton TV, jalan-jalan, kita melalaikan sholat. padahal Rasulullah menegaskan dalam sabda beliau :“(Perbedaan) antara hamba dan kemusyrikan itu adalah meninggalkan sholat.” (HR Muslim dalam kitab Shohihnya nomor 82 dari hadits Jabir).

Lantas pertanyaan ke enam adalah, "Apakah yang paling tajam di dunia ini?".
Murid-muridnya menjawab dengan serentak, pedang... Benar kata Imam Ghozali. Tapi yang paling tajam adalah "LIDAH MANUSIA". Karena melalui lidah, Manusia dengan gampangnya menyakiti hati dan
melukai perasaan saudaranya sendiri.”YOUR TONGOUE IS YOUR SELF KILLER” MULUTMU HARIMAUMU.
dalam hadist dikatakan “asrotul kodami khoirun min asrotil lisani”atau”salamatul insan fi hifdzil lisani”

Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi hamba-Nya yag slalu ingat dengan kematian karena kematian adalah sebaik-baik pelajaran.Umar berkata :
Kita menjadi orang yang pandai mengambil ibrah pelajaran dari masa lalu untuk selalu mampu mengendalikan diri dari godaan nafsu. Dan selalu berhati-hati atas amanat yang diberika kepada kita selalu menjaga sholat dan menjaga lisan kita.semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang masuk dalam barisan Rasulullah SAW masuk ke dalam syurga Firdaus-Nya.amien…

Tidak ada komentar:

Posting Komentar