Pembagian Kelompok PLKI 2011

Pembagian Kelompok PLKI 2011

Kelompok : Abu Darda’

Muro’i : Bahrul Ulum (085854398338)

NO.

Nama

Jurusan

No. Hp

Keterangan

1.

Sare Bambang

Ilmu Hukum

085732426473

Belum Lulus PDKI

2.

Misdar Mahfudz

Sosiologi

087850704520

Belum Lulus PDKI

3.

Ahmad Riva’i

T. Multimedia&Jaringan

085730680610

Belum Lulus PDKI

4.

Rokip

Psikologi

085749909024

Belum Lulus PDKI

5.

Gunawan Dwi Aprilia

Ilmu Kelautan

081936031330

Belum Lulus PDKI

6.

Arif Rakhman Hadi

Teknik Informatika

081938845765

Belum Lulus PDKI

7.

Moh Nasib

Sosiologi

087850597711

Lulus PDKI

8.

Syarif Anshori

TIP

081939426013

Belum Lulus PDKI

9.

Yogi Gunawan (CO)

Komunikasi

085730514863

Belum Lulus PDKI

10.

Miftahul Arif Ridwani

Teknik Industri

087849467801

Lulus PDKI

11.

Mas Aan Noer Haq

Teknik Industri

085723663524

Belum Lulus PDKI

12.

Izzuddin Ritfi

Sastra Inggris

087850520666

Belum Lulus PDKI

Kelompok : Mus’ab

Muro’i : Yanuari DWP (085731036616)

NO.

Nama

Jurusan

No. Hp

Keterangan

1.

Berry irsyad A

Teknik Industri

087850551125

Belum Lulus PDKI

2.

M. Nailur Ridha

Agroekoteknologi

087866237394

Belum Lulus PDKI

3.

Iwan Raga Siwi

Agroekoteknologi

087850113322

Lulus PDKI

4.

Akhmad Sabela(CO)

Teknik Industri

087750061313

Belum Lulus PDKI

5.

Misnari

Sosiologi

087750821887

Lulus PDKI

6.

Asep

Akutansi

087849403027

Belum Lulus PDKI

7.

Idrus Tamam

T. Multimedia&Jaringan

081515339828

Belum Lulus PDKI

8.

Nyamirin

Kelautan

085233556593

Belum Lulus PDKI

9.

M. Hasan Mauludi

Psikologi

Lulus PDKI

10.

Loqman

Teknik Industri

087750400045

Belum Lulus PDKI

11.

Syamsul Arifin

Teknik Industri

087750915885

Lulus PDKI

12.

Habiburrahman

Teknik Informatika

085655442077

Lulus PDKI

Kelompok : Salman

Muro’i : Agil Asrofi (085854398338)

NO.

Nama

Jurusan

No. Hp

Keterangan

1.

Nanang Wildan C.

Manajemen Informatika

08563649348

Lulus PDKI

2.

Rusydi Nuruddin

Psikologi

085746401231

Lulus PDKI

3.

Veki Nurkholis

Teknik Informatka

03160770482

Lulus PDKI

4.

Sugeng Bagus R

Teknik Informatika

085733164757

Lulus PDKI

5.

Septian Aorora

Ilmu Kelautan

085695482301

Belum Lulus PDKI

6.

A Hasan Al-Banna

Teknik Informatika

0315992863

Lulus PDKI

7.

Afzal Farid Alfahmi

Teknik Informatika

085745918333

Lulus PDKI

8.

Muhammad Zamroni

Teknik Informtika

085736409403

Lulus PDKI

9.

Fendi

Sosiologi

085733508505

Lulus PDKI

10.

Hidayaturrahman

Teknik Informatika

081913701493

Lulus PDKI

11.

Mohammad Hafid

Teknik Industri

081939310823

Belum Lulus PDKI

12.

Fawaidul Badri

Teknik Informatika

085648176883

Lulus PDKI

1 komentar:

  1. Akh, kok ana ada di kelompok II! Bukannya keputusan semalam di kelompok pertama! Syukron!

    BalasHapus